Rzeźba Kędziory na Balu Nocy Letniej Fundacji TVN

2015-09-05

Podczas tegorocznego balu charytatywnego TVN, który miał miejsce w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się licytacja dzieł sztuki kilku polskich artystów.
Wśród dzieł zlicytowanych na sześciocyfrowe kwoty nie zabrakło również rzeźby balansującej Jerzego Kędziory.